Kutlusan Logo
KUTLUSAN
Ana Sayfa > Kurumsal > İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

1)      Paydaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın katılımları neticesinde "Önce İnsan”prensibi belirlenmiş olup, yürürlükte olan kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacaktır.

2)      Küresel ve yerel pazarlarda firmamız ve paydaşlarımız ile birlikte, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak için, tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü iş kazalarının, yaralanmalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanacak ve çalışmalar yürütülecektir.

3)      Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve ergonomik ortamda çalışmaları sağlanarak iş kazası, yaralanma ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan, üretmiş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi sağlanacaktır.

4)      İş sağlığı ve güvenliği politikamız, tabi bulunduğumuz küresel ve yerel kanunlara, yönetmeliklere, standartlara, müşteri şartlarına, değişen küresel ve yerel şartlara göre her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilmekte ve gerçekçi yaklaşımlar ile güncellenmektedir.

5)   İş sağlığı ve güvenliği politikamız, kurumumuzun anlaşılması ve değer katması açısından paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği politikamızın güncel haline www.kutlusan.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

         Başarı, tüm paydaşlarımıza aittir.

Her hakkı KUTLUSAN'a aittir. © 2001-2019